Anne Brouwer

Anne Brouwer, kunstacademie C. Huygens te Kampen 1998 – 2003

Ik ben afgestudeerd met grote zwart-witte linosneden. De ambacht en de beperkingen van het materiaal geven mij houvast en uitdaging steeds verder te gaan.
In de jaren na mijn afstuderen ben ik vele kanten op gegaan, zowel 2D
als 3 dimensionaal. Het zijn de dagelijkse gebeurtenissen die mijn thema en werkwijze beïnvloeden.
Toch keer ik steeds weer terug naar de zwart-witte lino’s. Ik voel me daar prettig bij.

Houtsnedes van Anne Brouwer